สถิติลำดับการใช้งานภายในห้องสมุด
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ใช้งานภายในห้องสมุดลำดับที่
1 พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = SE-ED's modern English - Thai dictionary (complete & updated) desk reference edition / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2441
2 ชีวเคมีการเกษตร = Agricultural biochemistry / นันทฤทธิ์ โชคถาวร. 2052
3 พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับปรับใหม่ให้ทันโลก (พ.ศ. 2549) = Thai-English Dictionary 3rd edition (2006) / ดำเนิน การเด่น และ เสฐียรพงษ์ วรรณปก. 1383
4 สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology / ชวนพิศ แดงสวัสดิ์. 1364
5 Oxford wordpower : dictionary for Thai learners ฉบับอังกฤษ-ไทย / edited by Miranda Steel; จัดทำต้นฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย โดย สุไร พงษ์ทองเจริญ และคณะ. 1275
6 พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด = New SE-ED's English - Thai & Thai - English (Completely revised & Updated edition) / วิทย์ บูรณธรรม. 1156
7 เกษตรธรรมชาติ / อานัฐ ตันโช. 1127
8 พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย = Oxford - river books English - Thai dictionary / แปลโดย ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ ปรีมา มัลลิกะมาส, หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์, ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์. 1058
9 เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย / อานัฐ ตันโช 1049
10 พจนานุกรมอังกฤษ -ไทย = SE-ED's modern English - Thai dictionary (complete & updated) Super-mini edition / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 10310
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?