สถิติลำดับการยืมทรัพยากร
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ยืมลำดับที่
1 ชีวเคมีการเกษตร = Agricultural biochemistry / นันทฤทธิ์ โชคถาวร. 11,8951
2 เอกสารประกอบการสอนวิชา อินทรียเคมี (คม 250) = Organic chemistry (CH 250) / พรพรรณ รัตนนาคินทร์. 6,6762
3 หูฟัง = Headphone [kit] 5,6973
4 ปลั๊กไฟ = Power strip [kit] 5,3644
5 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ / วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 2,5655
6 พันธุศาสตร์ / ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2,2266
7 ชีววิทยาทั่วไป / เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร. 2,2097
8 หลักวิชาโรคพืช = Principles of plant pathology / ไพโรจน์ จ๋วงพานิช. 2,2078
9 เอกสารคำสอน วิชา คม.100 เคมีทั่วไป = CH.100 general chemistry / ศิรินทร์ญา ภักดี. 2,0659
10 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / สายชล เกตุษา. 2,01410
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?