สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 จำนวน 697 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Napola [or, Before the fall] [videorecording] = ยุวชนเดือดเลือดนาซี 51
2 สุขและทุกข์ของคนสมุทรสงคราม = Happiness and suffering of samutsongkhram people / อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชน์. 42
3 ตัดต่องานภาพยนตร์และวีดีโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น 33
4 เครื่องหมายและอักษรย่อที่ใช้ในแผนที่เดินเรือไทย พ.ศ. 2532 = Symbols and abbreviations used on nautical chart / กรมอุทกศาสตร์. 24
5 วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกำแพงเพชร 24
6 ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน = Mineral nutrient in horticultural crop production / พิทยา สรวมศิริ. 24
7 ยอดหญิงหมอเทวดา / อวี่จิ่วฮวา, เขียน ; เม่นน้อย, แปล 24
8 การนำเสนอเนื่อหาข่าวสารเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของหนังสือพิมพ์ไทย = Small and medium-sized enterprises (SMEs) contents in Thai newpapers / สุวัฒนา นริศรานุกูล. 24
9 จิตวิทยาการโค้ชกีฬา / ชาญชัย อาจินสมาจาร. 24
10 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร = Technology application for sugarcane production of farmers in pangsilathong district, kamphaengphet province / นริตตา ทองจิตติ. 24
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?