สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 จำนวน 260 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครนายก. 71
2 การประยุกต์วิธีไอออนอินเตอร์แอ็คชันโครมาโทกราฟีสำหรับการหาปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในเครื่องดื่ม = Application of Ion interaction chromatography for the determination of benzoic and sorbic acids in beverages / จิรศักดิ์ ตรีพรหม, กฤษณา ไพรีรณ และศันสนีย์ วงศ์คำจันทร์ 42
3 เหลือบแลแคนาดา ....ว่าเขาจัดการศึกษากันอย่างไร / เมธา เกตุแก้ว 33
4 จับชีพจรประเทศไทย = A nation in decline / เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, บรรณาธิการ. 33
5 American gangster [videorecording] = โคตรคน ตัดคมมาเฟีย 33
6 การวิเคราะห์โลหะไอออนปรอทด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แบบไฮบริดไมเซลล์ / ณัฐพร บุตรวงศ์ และศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 33
7 รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 14 : สาขาสัตวศาสตร์และการประมง / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 33
8 การประมงนอกน่านน้ำไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข 24
9 อันตรายจากสารเคมี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ / ปิยาณี ตั้งทองทวี 24
10 Principles of inorganic chemistry / Brian W. Pfennig 24
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?