สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 173 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ = Harry Potter and the chamber of secrets / เจ.เค โรว์ลิ่ง, เขียน ; สุมาลี, แปล 41
2 วิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์ = The science of Harry Potter / Roger Highfield ; อุกฤษฏ์ มั่นคง, แปล 22
3 แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน = Harry Potter and the prisoner of Azkaban / เจ.เค โรว์ลิ่ง, เขียน ; สุมาลี, แปล 22
4 25 หลักคิด เป็นเด็กจบใหม่ให้นายยอมรับ เป็นลูกน้องให้ก้าวหน้าเติบโต = Words of advice for young business people / ทสึเนะโอะ ซาซากิ, เขียน ; อาสยา แก้วพาณิช, แปล 22
5 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ / วรวรรณ พุทธวงศ์. 13
6 สร้าง Windows application ด้วย Visual Basic 2015 / บัญชา ปะสีละเตสัง. 13
7 Accounting information systems / James A. Hall. 13
8 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการทดลองพันธุวิศวกรมและเทคโนโลยีภาพภาคสนาม / ภาคอนุกรมการกำหนดมาตราการความปลอดภัยในการทำงานด้านพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชวภาพและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 13
9 พงศาวดารเมืองไท (เครือเมืองกูเมือง) / เจ้าพญาธรรมาเต้, แต่ง ; จ้าวหงหยิน, สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, แปลและเรียบเรียง. 13
10 Substance use disorder : ความเห็นต่อแนวคิดในการบำบัดในปัจจุบัน / เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา, มาลัย เฉลิมชัยนุกูล และวิลาสินี ชัยสิทธิ์ 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?