สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวน 998 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Maladolescenza [videorecording] = ยังไม่สิ้นกลิ่นผ้าอ้อม 81
2 รวมบทความวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ = A collection of research papers in sociolinguistics and ethnolinguistics / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, บรรณาธิการ 62
3 And your mother too [or, Y tu mama tambien] [videorecording] = กิ๊วก๊าว ชวนสาวไปพักร้อน 53
4 ถอดบทเรียนการพัฒนา สื่อการเรียนการสอน สิทธิมนุษยชนในโรงเรียน: กรณีศึกษาการพัฒนา สื่อการเรียนการสอน เรื่องการค้ามนุษย์ / นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร และพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 53
5 การปรับปรุงพันธุ์พืช / สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์. 53
6 จับชีพจรประเทศไทย = A nation in decline / เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, บรรณาธิการ. 44
7 พระรัตนโกศมุทราธารณีสูตร / คณะศึกษา ปฏิวัติ เผยแพร่ธรรม หมื่นคุณธรรมสถาน. 44
8 จากป่าดิบสู่สายน้ำและปุยเมฆเหนือคลองนาคา 44
9 ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลาแรด / ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, เทิดศักดิ์ มิมขุนทด และเบญจมาศ ลาภาพันธุ์ 44
10 เปรียบเทียบการอนุบาลปลาทับทิมในความเค็มที่แตกต่างกัน / วิกิจ ผินรับ, ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช, ณัฐภัทร์ จินตนานุช และคณะ 44
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?