สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 สร้างภาพลักษณ์...สร้างอุปทาน / เสรี วงษ์มณฑา 51
2 นิทานอีสัส = Esus's fables / จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 51
3 นิยายอีสัส 2 / จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 42
4 ฝ้าย อุปทานของโลกเหลือเฟือ 42
5 คู่มือการบันทึกข้อมูลพืชไร่ / สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. 42
6 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ / ชาญวุฒิ วัชรพุกก์และสุชิน ตันติกุล์. 42
7 การประยุกต์แบบจำลองโซ่อุปทานเพื่อการประเมินสมรรถนะของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล / เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 42
8 7 งานวิจัยเด่นจาก วว. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 42
9 ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ปรับปรุงใหม่ / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. 42
10 การวิเคราะห์อุปทานของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแระเทศไทย = Supply analysis of maize in Thailand / จารุวรรณ ทัพทวี. 42
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?