สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564 จำนวน 736 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การวางแผนกลยุทธ์ = Strategic planning / ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ 51
2 พลังของแนวคิดชาติ - ชาตินิยมกับการเมืองไทยในสมัยแรกเริ่มของรัฐประชาชาติ / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 32
3 ความคิดสร้างสรรค์ : หลักการ. ทฤษฎี การเรียนการสอน. การวัดผลประเมินผล / สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ. 23
4 การกระจายช่องทางการตลาดและลอจิสติกส์ = Marketing channels of distribution and logistics / รวิพร คูเจริญไพศาล. 23
5 รู้เท่าทันการบำบัดฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยอาหารและสมุนไพร / ประพจน์ เภตรากาศ 23
6 องค์การระหว่างประเทศ = International organizations / กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ. 23
7 นักล่าแห่งราตรี = Tempted / พี. ซี. แคสต์ และ คริสติน แคสต์, เขียน; สุดกมล, แปล 23
8 SWOT : การวางแผนกลยุืทธ์ธุรกิจชุมชน / นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร. 23
9 Editor's Notes / อารดา มหามิตร 23
10 การบริหารการตลาดยุคใหม่ = Marketing 101 / ศรีสุภา สหชัยเสรี. 14
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?