สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 จำนวน 371 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ตำนานเมืองเหนือ / สงวน โชติสุขรัตน์. 21
2 การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย (เล่ม 1, เล่ม 2) = Proceedings of the 11th national conference on political science and public adminuistration (2010) (Vol.1, Vol.2). 12
3 Inorganic Chemistry: A Laboratory Manual / Mala Nath 12
4 โลกร่วมสมัย : ตอบคำถามของคนรุ่นใหม่ / ประทุมพร วัชรเสถียร. 12
5 108 Q & A แต่งภาพดิจิตอล / กิติยา ศรีสุข. 12
6 ข้าวของพ่อ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. 12
7 100 ปี ธนบัตรไทย 2445-2545 = Centenary of Thai banknote :1902-2002 / ธนาคารแห่งประเทศไทย. 12
8 คัมภีร์ Flash MX 2004 actionscript / สุธี พงศาสกุลชัย และ สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์. 12
9 ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. 12
10 108 คดีละเมิด / สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. 12
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?