ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 195 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 50 เรื่องหลอน ตอน คนเห็นผี / DayDite และ GUMIN-NATSU
ชื่อผู้แต่ง DayDite
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 133.4 ด884ห
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 50 เรื่องหลอน ตอน ผีในวัง / DayDite, Tanes Termtrakul และ ณิชา
ชื่อผู้แต่ง DayDite
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 133.4 ด884ห
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 50 เรื่องหลอน ตอน โรงแรมผี / DayDite และ GUMIN-NATSU
ชื่อผู้แต่ง DayDite
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 133.4 ด884ห
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Counter attack / Chai ji dan, เขียน; MW, แปล
ชื่อผู้แต่ง ไฉจีตั้น
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น ฉ831ค
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (4 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Hybrid event marketing / เกรียงไกร กาญจนะโภคิน
ชื่อผู้แต่ง เกรียงไกร กาญจนะโภคิน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 659.15 ก257ฮ
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พิทยา) (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง SketchUp professional guide / Daniel Tal ; สุวิสา แซ่อึ่ง, จุติพงศ์ ภูสุมาศ, แปล.
ชื่อผู้แต่ง ทัล, แดเนียล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 006.686 ท355ส
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Godfather / Mario Puzo
ชื่อผู้แต่ง Puzo, Mario
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ F P984g
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Toy story : storybook collection.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 791.43 T756
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, ประยงค์ เต็มชวาลา, อภิมุข สดมพฤกษ์ และธฤษณุ แสงจันทร์
ชื่อผู้แต่ง จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 338.9593 จ678ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พิทยา) (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน กระชากหน้ากากตึ๋งหนืด / Yim, Chang-ho, เขียน; วลี จิตจำรัสรัตน์, แปล
ชื่อผู้แต่ง อิม, ชังโฮ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 330 อ746ค
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?