ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 52 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Mon Mont Blanc หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา / คัมภีร์ สรวมศิริ
ชื่อผู้แต่ง คัมภีร์ สรวมศิริ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 914.94 ค261ม
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคไวรัสของพืชโดยใช้ ELISA : A preliminary study of detection for plant viral diseases by ELISA : รายงานผลงานวิจัย สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ / อุทัย รุ่งเรืองศรี และนลินี รุ่งเรืองศรี.
ชื่อผู้แต่ง อุทัย รุ่งเรืองศรี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ RMอ241ก
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การแสดงออกในความสามารถทางวิชาการของเกษตรอำเภอตามการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาในจังหวัดเชียงใหม่ : Academic performance of kaset amphurs as percieved by subordinates in chiangmai province : รายงานผลงานวิจัย สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ / สุนิลา ทนุผล.
ชื่อผู้แต่ง สุนิลา ทนุผล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ RMส818ก
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ก้าวผ่านความรุนแรง / ประมวล เพ็งจันทร์
ชื่อผู้แต่ง ประมวล เพ็งจันทร์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 294.3444 ป349ก
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จาริกทางจิตวิญญาณบนแดนพุทธภูมิ / ประมวล เพ็งจันทร์, นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ชื่อผู้แต่ง ประมวล เพ็งจันทร์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 294.344 ป349จ
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัญญางาน จัดการตน = Managing oneself / ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ ; ภิญโญ ไตรสุรยธรรมา, แปล
ชื่อผู้แต่ง ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ., ค.ศ. 1909-2005
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 650.1 ด131ป
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัญญาจักรวาล / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ชื่อผู้แต่ง ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 089.95911 ภ524ป
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญามูซาชิ : วิธีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ (White Edition) / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่ง สุวินัย ภรณวลัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 952 ส882ภ
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน / สุมาลี มหณรงค์ชัย
ชื่อผู้แต่ง สุมาลี มหณรงค์ชัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 181.4 ส842ภ
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มูซาชิ : ปัจฉิมบรรพ ลำดับ 1 ภาคดิน / สุวินัย ภรณวลัย
ชื่อผู้แต่ง สุวินัย ภรณวลัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น ส882ม
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?