ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 187 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด ตอน "บ้านบุ" บ้านช่างย่านบางกอก [videorecording] / มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDE 2395
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด ตอน กุฏิจีน : รกรากชาวกรุงเก่า [videorecording] / มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDE 2394
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด ตอน คนลาวแห่งท้องทุ่งภาคกลาง [videorecording] / มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDE 2396
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด ตอน ยานนาวา : ย่านประวัติศาสตร์ที่กำลังเลือนหาย [videorecording] / มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDE 2449
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด ตอน เปลี่ยน หนองหาร : ผลกระทบต่อชีวิตและสังคมคนสกลนคร [videorecording] / มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDE 2397
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือนักเดินทางฉบับพกพา : ญี่ปุ่น /
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 952.04 ค695
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือและเคล็ดลับการเดินทางไปญี่ปุ่น / พงษ์ศักดิ์ สุวรรณพิพัฒน์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ สุวรรณพิพัฒน์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 952 พ164ค
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปรัชญาและกลยุทธ์ CRM : คู่มือปฏิบัติการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์ / โดย เมลินดา ไนแคมพ์.
ชื่อผู้แต่ง ไนแคมป์, เมลินดา.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 658.812 น968ป
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นลัดทันใจ พูดได้ทันที / พัชวิภา ฉายสุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่ง พัชวิภา ฉายสุวรรณ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 495.6 พ523ฝ2
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พลับพลึงธาร : พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ / เรียบเรียงโดย นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม และคณะ.
ชื่อผู้แต่ง นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 635.93432 น648พ
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?