ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 พบ 132 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Advanced technologies for meat processing / edited by Fidel Toldrโa and Leo M.L. Nollet.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ TS1960 .A38 2018
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Advances in hospitality and leisure. Volume 13 / edited by Joseph S. Chen.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ TX911 .A38 2017
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Advancing food integrity : GMO regulation, agroecology, and urban agriculture / by Gabriela Steier.
ชื่อผู้แต่ง Steier, Gabriela, author.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ K3927
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Analytics in smart tourism design : concepts and methods / Zheng Xiang, Daniel R. Fesenmaier, editors.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ G155.A1 A53 2017eb
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Bioenergy systems for the future : prospects for biofuels and biohydrogen / edited by Franceso Dalena, Angelo Basile and Claudio Rossi.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ TP339
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Co-creating tourism research : towards collaborative ways of knowing / edited by Carina Ren, Gunnar Thโor Jโohannesson and Renโe van der Duim.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ G155.7
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Co-creation in tourist experiences / edited by Nina K. Prebensen, Joseph S. Chen and Muzaffer Uysal.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ G155.A1 C873 2017eb
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Design science in tourism : foundations of destination management / Daniel R. Fesenmaier, Zheng Xiang, editors.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ TA174
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Dying to eat : cross-cultural perspectives on food, death, and the afterlife / edited by Candi K. Cann.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ GT2850
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Energy from waste / Paul Breeze.
ชื่อผู้แต่ง Breeze, Paul A., author.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ TP360
วันที่สร้าง 19 เม.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?