ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 85 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน = Performance management / จิระพงค์ เรืองกุน.
ชื่อผู้แต่ง จิระพงค์ เรืองกุน
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 658.3125 จ518ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino / ประภาส พุ่มพวง.
ชื่อผู้แต่ง ประภาส พุ่มพวง
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 004.64 ป347ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการพลิกโฉมสำหรับองค์การในอนาคต = Change and transformation for the future organizations / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
ชื่อผู้แต่ง ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 658.4 ท478ก
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU / ภาสกร พาเจริญ.
ชื่อผู้แต่ง ภาสกร พาเจริญ
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 004.678 ภ493พ
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น = Descriptive statistics, exploratory data analysis, and statistical graphic with basic R programming / อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.
ชื่อผู้แต่ง อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 519.53 อ623ส2
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง "กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง" / โดย อิสระ เจียวิริยบุญญา, ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์, บัญชา สุวรรณธาดา และพงษ์ศักดิ์ สง่าศรี.
ชื่อผู้แต่ง อิสระ เจียวิริยบุญญา
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 615.3234 อ764ก
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Artificial intelligence with machine learning : AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง / ปริญญา สงวนสัตย์.
ชื่อผู้แต่ง ปริญญา สงวนสัตย์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 006.31 ป458อ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจใหม่ / อัจฉรา จันทร์ฉาย และศิพัตม์ ไตรอุโมษ.
ชื่อผู้แต่ง อัจฉรา จันทร์ฉาย
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 658.4012 อ498ก
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์.
ชื่อผู้แต่ง รัตนะ บัวสนธ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 371.3072 ร374ก
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความเป็นผู้นำทางการศึกษา / บรรณาธิการ : ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ นักรบ หมี้แสน.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 371.207 ค181/3
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?