ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 195 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง 1 Basic / จอง มิน ซอย, เขียน ; โยษิตา สิทธิชล, แปล.
ชื่อผู้แต่ง จอง มิน ชอย
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 425 จ189ก
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Toefl : test of english explanatory answers book 1 / โดย สำนักพิมพ์ พีเอสพี.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 425 ท838
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Toefl : test of english explanatory answers book 2 / โดย สำนักพิมพ์ พีเอสพี.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 425 ท838
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลศาสตร์ วิศวกรรม สถิตยศาสตร์ = Engineering mechanics statics / ธัญญารัตน์ สิงหนาท
ชื่อผู้แต่ง ธัญญารัตน์ สิงหนาท
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 531.12 ธ468ก
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การขายปลีกและการขายส่ง / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
ชื่อผู้แต่ง ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 658.87 ด499ก
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 / ชัด อินทะสี
ชื่อผู้แต่ง ชัด อินทะสี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 621.3192 ช364ก ล.1
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเมือง :ความรู้ฉบับพกพา = Politics : a very short introduction / เคนเนธ มิน็อก, เขียน ; กษิร ชีพเป็นสุข, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่ง มิน็อก, เคนเนธ.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 320 ม579ก
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ / ปรัชญา พละพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง ปรัชญา พละพันธุ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 519.5 ป431ค
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จะไม่รอให้ฟ้าสว่าง= Breaking night / ลิซ เมอร์เรย์, เขียน; ปิ่นแก้ว กิตติโกวิท, แปล
ชื่อผู้แต่ง เมอร์เรย์, ลิซ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น ม817จ
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: Cataloging Room (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณ "เหนือ" คน = Do it 1% smarter than them / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ชื่อผู้แต่ง เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 158 ฌ999จ
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: Cataloging Room (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?