ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 273 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Essential words for the TOEIC : Barron's The leader in test preparation
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 1088
วันที่สร้าง 20 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง TOEIC : Barron's The leader in test preparation
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 1090
วันที่สร้าง 20 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารสังคม : แนวคิดและกระบวนการ = Social administration concept & process / กีรติ ยศยิ่งยง
ชื่อผู้แต่ง กีรติ ยศยิ่งยง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 20 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร = Biopolymer films and coatings for food system / รังสินี โสธรวิทย์.
ชื่อผู้แต่ง รังสินี โสธรวิทย์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 664.028 ร316ฟ3
วันที่สร้าง 20 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย = The power of meaning / เอมิลี เอสฟาฮานี สมิธ ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่ง สมิธ, เอมิลี เอสฟาฮานี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 20 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1/ เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่ง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 338.5 ส945ศ4
วันที่สร้าง 20 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน / สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์.
ชื่อผู้แต่ง สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 339 ส837ศ
วันที่สร้าง 20 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Everyone communicates few connect = สื่อสารเป็น - เห็นชัยชนะ / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์
ชื่อผู้แต่ง แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Financing social protection = Quantitative methods in social protection series / Michael Cichon ; Wolfgang Scholz ; Arthur van de Meerendonk ; Krzysztof Hagemejer ; Fabio Bertranou ; Pierre plamondon
ชื่อผู้แต่ง Cichon, Michael
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Introduction to politics = Governments & nations in the post cold War Era / Martin Slann
ชื่อผู้แต่ง Slann, Martin
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (พอตา) (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?