ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พบ 561 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 2006 season BCG crop plasture production manual / Birching Cropping Group
ชื่อผู้แต่ง Birching Cropping Group
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 630.9945 B617t 2006
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 400 Agricultural innovative technologies / Minister of agriculture republic of Indonesia
ชื่อผู้แต่ง Minister of agriculture republic of Indonesia
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 631.17 A278f
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Anatomy of the horse / Klaus-Dieter Budras ...[et al.]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 636.10891 A535/5
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Applied veterinary histology / William J. Banks ; illustrated by Biomedical Media, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Colorado State University
ชื่อผู้แต่ง Banks, Willim J.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 636.089 B327a
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Black market : inside the endangered species trade in Asia / text by Ben Davies ; foreword by Jane Goodall.
ชื่อผู้แต่ง Davies, Ben
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 333.954 D255b
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Breeding and improvement of farm animals / by Victor Arthur Rice, Frederick Newcomb Andrews, Everett James Warwick and James Edward Legates
ชื่อผู้แต่ง Rice, Victor Arthur
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 636.0824 R497b
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Checklist of : Echinoderms in Thailand / Sumaitt Putchakarn, Arom Mucharin, Pattareena Komkham, Bunnavit Pangsuk
ชื่อผู้แต่ง Sumaitt Putchakarn
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 593.9 S955c
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Diagnostic methods in veterinary medicine / George Frederick Boddie
ชื่อผู้แต่ง Boddie, George Frederick
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 636.089 B666d
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Encyclopedia of animal science / edited by Wilson G. Pond and Alan W. Bell
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 636.003 E56
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Fluid, electrolyte and acid-base disorders in small animalpractice / Stephen P. DiBartola
ชื่อผู้แต่ง DiBartola, Stephen P.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 636.089639 D543f4
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?