ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 204 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง English structure = โครงสร้างภาษาอังกฤษ / นลินี (สินธุเสก) สนธิไทย
ชื่อผู้แต่ง นลินี (สินธุเสก) สนธิไทย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 425 น287อ 2562
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Grammar บ้าพลัง (ฉบับสมบูรณ์มาก) / B Team
ชื่อผู้แต่ง B TEAM
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 425 บ351ก 2562
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต และ จำลอง โพธิ์บุญ
ชื่อผู้แต่ง สยาม อรุณศรีมรกต
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 658.408 ส319อ 2562
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์ ฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเรา : อรรถกถาเผยแผ่คำสอนดั้งเดิมของพระเยซู / ปรมหังสา โยคานันทะ
ชื่อผู้แต่ง ปรมหังสา โยคานันทะ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 232 ป167ก 2562
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ครึ่งศตวรรษแห่งการค้นหา และเส้นทางสู่อนาคต : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย = Rescue a Thai local history / ยงยุทธ ชูแว่น
ชื่อผู้แต่ง ยงยุทธ ชูแว่น
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 959.3 ย126ค 2562
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน = Educational psychology for learner development / ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
ชื่อผู้แต่ง ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 370.15 ฐ329จ 2563
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชนะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซะที / ยุวนาฏ คุ้มขาว
ชื่อผู้แต่ง ยุวนาฏ คุ้มขาว
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 425 ย442ช 2562
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม / ส. พลายน้อย
ชื่อผู้แต่ง ส. พลายน้อย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 920.0593 ส111ช 2563
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทำไมพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งความจริง / โรเบิร์ต ไรท์ ; ธีร์ ทิพกฤต, แปล
ชื่อผู้แต่ง ไรท์, โรเบิร์ต
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 294.342 ร951ท 2562
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทำไมโลกมุสลิมถึงมีกลุ่มก่อการร้าย = The Fitnah of the Khawarij / อามีน ลอนา
ชื่อผู้แต่ง อามีน ลอนา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 303.62 อ639ท 2561
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (กัลย์ธีรา) (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?