ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 พบ 67 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหาร การจัดการทรัพยากรและการทำเหมืองแร่ตามบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ พันธวัศ สัมพันธ์พานิช,อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 และภาษา ActionScript 3.0 / จิตราภา คนฉลาด

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR / ชัยยศ พิรักษ์

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาการเตรียมการสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์/ มนตรี ณ รังษี และคณะ

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารเคลื่อนที่จากยุคที่1สู่ยุคที่5มุมมองของพลเมืองดิจิทัล = Mobile Communication : From 1G to 5G Digital Citizen Perspective บวร ปภัสราทร

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การโปรแกรมภาษาไพธอน = Python Programming / อนันท์ ทับเกิด

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืนบทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา / เขมรัฐ เถลิงศรี, สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to public administration / นนท์ น้าประทานสุข

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?