ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560 พบ 425 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง my home journal
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ม8.1
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน = Fundamental public relations writing / สุนิสา ประวิชัย
ชื่อผู้แต่ง สุนิสา ประวิชัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 659.2 ส818ก2
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: หนังสือใหม่ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตของชาวนาในจังหวัดเชียงราย = The quality of life of farmers in Chiang Rai province / ขวัญชนก เหล่าสุนทร
ชื่อผู้แต่ง ขวัญชนก เหล่าสุนทร
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 631.092 ข261ค
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทำน้อยแต่รวยมาก = The 4-hour workweek / ผู้เขียน : Timothy Ferriss ; ผู้แปล : ตวงทอง สรประเสริฐ
ชื่อผู้แต่ง เฟอร์ริส, ทิมเมอร์ธี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 650.1 ฟ651ท
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: หนังสือใหม่ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ กรณีศึกษา: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด = Factor effecting savings of coperative members : a case study of Chiang Mai Public Health Savings Cooperative Limited / คณิน เล้าตระกูล
ชื่อผู้แต่ง คณิน เล้าตระกูล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 334 ค132ป
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนกับสังคมก้มหน้า: กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Smartphone using behaviors and social ignorance: a case study of undergraduate students in Chiang mai / เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
ชื่อผู้แต่ง เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 303.483 ฉ419พ
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฟิฟตี้เชดส์ดาร์คเกอร์ = Fifty shades darkers / อี แอล เจมส์, เขียน ; วิกันดา, แปล
ชื่อผู้แต่ง เจมส์, อี. แอล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น จ256ฟ10
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: หนังสือใหม่ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สีจิ้นผิง : ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ / สี จิ้น ผิง
ชื่อผู้แต่ง สี, จิ้น ผิง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 808.5 ส734ส
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: หนังสือใหม่ (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตร / พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ ; เรียบเรียงโดย พัศพงศ์ พีรจิรารัตน์
ชื่อผู้แต่ง ภัทรพล ศิลปาจารย์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 332.024 ภ368ห17
วันที่สร้าง 26 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: หนังสือใหม่ (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Energy recovery from municipal solid waste by thermal conversion technologies / P. Jayarama Reddy
ชื่อผู้แต่ง Reddy, P. Jayarama
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ 662.87 R313e
วันที่สร้าง 25 เม.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: หนังสือใหม่ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?