ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 พบ 488 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 100 ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่น / พัชวิภา ฉายสุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่ง พัชวิภา ฉายสุวรรณ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 495.6 พ524ร
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง English the American way : = สำนวนทันสมัยสไตล์อเมริกัน / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
ชื่อผู้แต่ง สรรเสริญ สุวรรณประเทศ
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 427.973 ส339อ
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Snap ส่วนประกอบของความคิดถึง / คงเดช จาตุรันต์รัศมี.
ชื่อผู้แต่ง คงเดช จาตุรันต์รัศมี
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 791.4309593 ค113ส
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Workshop photoshop CS6 web design : ออกแบบหน้าเว็บสวยได้หลากหลายสไตล์ / กองบรรณาธิการ.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 006.68 ว919/2
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระยานิยาย : สารพัดเรื่องราวน่ารู้จากรอบๆ สำรับ / ส.พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่ง ส.พลายน้อย
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
เลขหมู่ 394.12 ส113ก
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาองค์กรชุมชน / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.
ชื่อผู้แต่ง นันทิยา หุตานุวัตร
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 307.14 น429ก
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธุรกิจเบื้องต้น = Business : A changing world / โอ ซี. เฟอร์เรลล์, เกอร์เฟรย์ เฮิร์ท; พรพรหม พรหมเพศ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่ง เฟอร์เรลล์, โอ ซี.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 650 ฟ689ธ
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พัฒนาชนบทยั่งยืน = สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ / ชัยวุฒิ ชัยพัฒน์.
ชื่อผู้แต่ง ชัยวุฒิ ชัยพัฒน์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 307.72 ช436พ
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น = Development didcourse : power knowledge truth identity and otherness / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
ชื่อผู้แต่ง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 303.44 ซ892ว2
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สนทนา 3 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว / พัชวิภา ฉายสุวรรณ์, นันทนา โอซาว่า คำวัตร์.
ชื่อผู้แต่ง พัชวิภา ฉายสุวรรณ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
เลขหมู่ 495.68349591 พ524ส
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?