วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 675 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Advanced Business Magazine /
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ธ5
ฉบับที่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 325 (มีนาคม 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (119 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (10 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Advanced Business Magazine /
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ธ5
ฉบับที่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 326 (เมษายน 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (119 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (10 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Balony Magazine [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น16
ฉบับที่ Vol 1 No 6 (2012)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Balony Magazine [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น16
ฉบับที่ Vol 1 No 7 (2012)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Balony Magazine [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น16
ฉบับที่ Vol 1 No 5 (2011)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Balony Magazine [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น16
ฉบับที่ Vol 1 No 4 (2011)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Balony Magazine [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น16
ฉบับที่ Vol 1 No 2 (2011)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Balony Magazine [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น16
ฉบับที่ Vol 1 No 3 (2011)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง COM MART [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว71
ฉบับที่ Vol 15 Issue 237 (October 2011)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (21 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง COM MART [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว71
ฉบับที่ Vol 15 Issue 205 (August 2010)
วันที่สร้างตัวเล่ม 19 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (21 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?