วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 788 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง กรุงเทพธุรกิจ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 11395 (4 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (294 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (352 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ข่าวสด [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 10598 (4 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (282 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (415 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ข่าวสด [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 10599 (5 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (282 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (415 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง คมชัดลึก [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 6496 (3 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (48 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (248 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (306 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง คมชัดลึก [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 6497 (4 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (48 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (248 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (306 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ทันหุ้น [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3884 (4-5 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (171 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (269 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชน [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 15243 (5 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (61 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (283 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (355 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชน [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 15242 (4 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (61 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (283 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (355 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง สปอร์ตพูล [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 8624 (4 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (279 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (352 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (เยาวภา) (22 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง สปอร์ตพูล [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 8625 (5 ธันวาคม 2562)
วันที่สร้างตัวเล่ม 06 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (279 เล่ม)
- สถานะ: Wait Weeding (352 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (เยาวภา) (22 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?