วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 พบ 217 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง 4 Wheels [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ชั้นบันเทิง 1/อ
ฉบับที่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 302 (มีนาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (13 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 111 (December 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 102 (March 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 104 (May 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 106 (July 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 109 (October 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 112 (January 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 107 (August 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 105 (June 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง AQUA BIZ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ24.1
ฉบับที่ Vol 9 Issue 110 (November 2016)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?