วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 68 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง สาส์นไก่และการเกษตร [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส5
ฉบับที่ ปีที่ 49 ฉบับที่1-4 (ม.ค..-เม.ย. 2543)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (122 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (2 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง สาส์นไก่และการเกษตร [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส5
ฉบับที่ ปีที่ 48 ฉบับที่ 5-8 (พ.ค.-ส.ค. 2543)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (122 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (2 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการบริหารฅน [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก10
ฉบับที่ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.2563
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (46 เล่ม)
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการบริหารฅน [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก10
ฉบับที่ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (46 เล่ม)
- สถานะ: ให้บริการออนไลน์ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง จุลสารไทยคดีศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ จ22
ฉบับที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ส.ค.-ต.ค 2540)
วันที่สร้างตัวเล่ม 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ผู้ส่งออก = Exporters Review. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ผ5
ฉบับที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 286-289 (ก.ค.-ส.ค.2542)
วันที่สร้างตัวเล่ม 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (137 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ผู้ส่งออก = Exporters Review. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ผ5
ฉบับที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4346-349 (ม.ค.-ก.พ. 2545)
วันที่สร้างตัวเล่ม 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (137 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง รัฐศาสตร์สาร. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
ฉบับที่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค. 2550)
วันที่สร้างตัวเล่ม 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (34 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (3 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์ = Journal of Commerce. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว66
ฉบับที่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 278 (พ.ย.- ธ.ค. 2542)
วันที่สร้างตัวเล่ม 20 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง กสิกร. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก1
ฉบับที่ ปีที่ 94 ฉบับที่ 1 (ต.ค. - พ.ย. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (6 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (59 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (9 เล่ม)

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?