วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 พบ 55 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง MBA (หนังสือสำหรับการสร้างชีวิตใหม่) : เอ็ม บี เอ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ21
ฉบับที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 207 (Mar-Apr 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (73 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง all magazine [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ชั้นบันเทิง 2/อ
ฉบับที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง นิตยสารครัว.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น4.1
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 275 (พฤษภาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ประชาคมท้องถิ่น [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ป1.1
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 194 (เมษายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (100 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (12 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง ประชาคมท้องถิ่น [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ป1.1
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 195 (พฤษภาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (100 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (12 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ พ15
ฉบับที่ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (21 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (4 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง มูลนิธิชัยพัฒนา. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ม8
ฉบับที่ (เม.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (3 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง รัฐสภาสาร. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร1
ฉบับที่ ปีที่ 64 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (130 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง รัฐสภาสาร. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร1
ฉบับที่ ปีที่ 64 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (130 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมไทย. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว10
ฉบับที่ ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 พ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (55 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (3 เล่ม)

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?