วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 พบ 240 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Bangkok Post [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ (27 พ.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (13 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (174 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง กรุงเทพธุรกิจ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 11744 (27 พ.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (10 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (137 เล่ม)
- สถานะ: รอ Weeding หนังสือแพร่ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชน [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 15602 (28 พ.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (7 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (107 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง เดลินิวส์ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 25979 (28 พ.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (11 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (101 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ไทยนิวส์ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 51 ฉบับที่ 179148 (27 พ.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (16 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ณรงณ์) (28 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (155 เล่ม)
- สถานะ: รอ Weeding หนังสือแพร่ (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ไทยรัฐ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 71 ฉบับที่ 22957 (28 พ.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 27 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (9 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (105 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Advanced Business Magazine [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ธ5
ฉบับที่ ฉบับที่ 366
วันที่สร้างตัวเล่ม 26 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (148 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (10 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Bangkok Post [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ (26 พ.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 26 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (13 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (174 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Bloomberg Businessweek. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ B10
ฉบับที่ (2 Nov 2020)
วันที่สร้างตัวเล่ม 26 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (72 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (280 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง The Economist. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ E12
ฉบับที่ Vol 437 No 9221 (21-27 Nov 2020)
วันที่สร้างตัวเล่ม 26 พ.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (211 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (271 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ณัฐพล) (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?