วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พบ 184 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Bangkok Post [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ (19 ก.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (12 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (110 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Bangkok Post [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ (21 ก.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (12 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (110 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Bangkok Post [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ (20 ก.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (12 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (110 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Food Focus Thailand [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ฟ9
ฉบับที่ Vol 15 no. 173 (August 2020)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (36 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (20 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง กรุงเทพธุรกิจ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 11687 (21 ก.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (15 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (83 เล่ม)
- สถานะ: รอ Weeding หนังสือแพร่ (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง กรุงเทพธุรกิจ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 11686 (20 ก.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (15 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (83 เล่ม)
- สถานะ: รอ Weeding หนังสือแพร่ (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง กรุงเทพธุรกิจ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 11685 (19 ก.ย. 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (15 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (83 เล่ม)
- สถานะ: รอ Weeding หนังสือแพร่ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชน [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 15534 (21 กันยายน 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (8 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (39 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชน [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 15535 (22 กันยายน 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (8 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (39 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง มติชน [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 15533 (20 กันยายน 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 21 ก.ย. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (8 เล่ม)
- สถานะ: หนังสิอพิมพ์รอจำหน่ายออก (39 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?