วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พบ 373 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ASEAN FOCUS [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ23.1
ฉบับที่ ฉบับที่ 25 (May 2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (15 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Compass [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ค10.2
ฉบับที่ Vol 16 No 182 (July 2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (25 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Fish for the People [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ F10.1
ฉบับที่ Vol 16 No 1 (2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Food Focus Thailand [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ฟ9
ฉบับที่ Vol 13 No 148 (July 2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (12 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (20 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง NIDA Case Research Journal [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ N5
ฉบับที่ Vol 9 No 2 (Jul-Dec 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (4 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง The Economist. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ E12
ฉบับที่ Vol 428 No 9100 (14-20 July 2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (36 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (62 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง The Economist. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ E12
ฉบับที่ Vol 428 No 9099 (Aug. 2nd week, 2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (36 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (62 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Time [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ T21
ฉบับที่ Vol 192 No 2 (9 July 2018)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (495 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (47 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ฉลาดซื้อ /
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ฉ2
ฉบับที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 208 (มิ.ย. 2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (130 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (5 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ช12
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 474 (กรกฎาคม 2561)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 ก.ค. 2561
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (301 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (6 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?