วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 11 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Bloomberg Businessweek. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ B10
ฉบับที่ (22 Mar. 2021)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (81 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (280 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารที่ดิน. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว31
ฉบับที่ ปีที่ 67 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (47 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง สารคดี [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ส19
ฉบับที่ ปีที่ 37 ฉบับที่ 433 (เม.ย. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (14 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (226 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง หมอชาวบ้าน [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ห1
ฉบับที่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 504 (เม.ย. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (169 เล่ม)
- สถานะ: อยู่ระหว่างดำเนินการ (ฐิติชญาณ์) (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง อนุสาร อ.ส.ท.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ อ28
ฉบับที่ ปีที่ 61 ฉบับที่ 9 (เม.ย. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (341 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท5
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 738 (1 มี.ค. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (208 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท5
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 739 (15 มี.ค. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (208 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท5
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 740 (1 เม.ย. 2564)
วันที่สร้างตัวเล่ม 08 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (208 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารข่าวปศุสัตว์. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว43.1
ฉบับที่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 261 (ต.ค - ธ.ค. 2549)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (19 เล่ม)
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารสถาบันอาหาร = Food Journal of Thailand. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว64
ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 7-11 (ก.ย.-มิ.ย. 2541-2542)
วันที่สร้างตัวเล่ม 07 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (11 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?