วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 627 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง Sawasdee / Thai Airways International.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ชั้นบันเทิง11
ฉบับที่ (November 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (16 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง TAT [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท18
ฉบับที่ Vol 3 No 4 (Oct-Dec 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (21 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง The Economist. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ E12
ฉบับที่ Vol 423 No 9059 (23 Sep. 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (9 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (53 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ชีวจิต. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ช12
ฉบับที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 458 (พฤศจิกายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (287 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (4 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง รัฐศาสตร์สาร. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
ฉบับที่ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (25 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (4 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกรมบัญชีกลาง. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว1
ฉบับที่ ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค. 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (20 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารการค้าระหว่างประเทศ [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว196.1
ฉบับที่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 (ก.ค.-ก.ย.2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (20 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (7 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกีฏและสัตววิทยา = Entomology and Zoology Gazette. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว3
ฉบับที่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2553) - ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2554)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (15 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกีฏและสัตววิทยา = Entomology and Zoology Gazette. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว3
ฉบับที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2543) - ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 (ต.ค. 2543)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (15 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง วารสารกีฏและสัตววิทยา = Entomology and Zoology Gazette. [journal]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว3
ฉบับที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2545) - ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 (ต.ค. 2545)
วันที่สร้างตัวเล่ม 17 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (15 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?