วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 406 รายการ
1 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง กรุงเทพธุรกิจ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 11472 (19 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (304 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ข่าวสด [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 10677 (21 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (299 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ข่าวสด [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 10678 (22 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (299 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ข่าวสด [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 10676 (20 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (1 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (299 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง คมชัดลึก [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 6565 (21 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (48 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (262 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง คมชัดลึก [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 6563 (19 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (48 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (262 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง คมชัดลึก [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ฉบับที่ 6564 (20 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ (48 เล่ม)
- สถานะ: ได้รับแล้ว (262 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ทันหุ้น [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3934 (19 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (181 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง ทันหุ้น [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3935 (20 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (181 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่อง บางกอกโพสต์ [Newspaper]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ โชว์ชั้น 1
ฉบับที่ (20 กุมภาพันธ์ 2563)
วันที่สร้างตัวเล่ม 23 ก.พ. 2563
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: ได้รับแล้ว (341 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?