สื่อโสตใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
สื่อโสตใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 พบ 17 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง test=Nightmare before Christmas, The [videorecording] / Director : Henry Selick
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDT 1334
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2560

2 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง test=Seoul Station [videorecording] = ก่อนนรกซอมบี้คลั่ง / Director : Sang-ho Yeon
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDT 1339
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2560

3 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง test=Son of the mask [videorecording] = หน้ากากเทวดา 2
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDT 1386
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2560

4 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง test=Vow, The [videorecording] = รักครั้งใหม่หัวใจดวงเดิม / Director : Michael Sucsy
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDT 8801
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2560

5 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง test=แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว [videorecording] / Director : บรรจง ปิสัญธนะกูล
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDT 1337
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2560

6 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช [videorecording] = พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ.
ผู้แต่ง พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ.
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ AV CDE 2215
วันที่สร้าง 14 ก.พ. 2560
ทรัพยากร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง [Del] [videorecording]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2560

8 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง [Del] [videorecording]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2560

9 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง [Del] [videorecording]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2560

10 ประเภทวัสดุ สื่อโสตทัศน์ ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง [Del] [videorecording]
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่สร้าง 08 ก.พ. 2560

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?