บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 พบ 194 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง จาก Chip card ถึง Fintech นับถอยหลังวันคนแบงก์ตกงาน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ด1
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ด1
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 88 / ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และคณะ
ผู้แต่ง ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว39.1
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง เกษตรอินทรีย์บ้านเมืองอาง ความปลอดภัยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ / ปริศนา ด้วงนาค
ผู้แต่ง ปริศนา ด้วงนาค
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว39.1
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง เยือนถิ่นผาตั้งดินแดนแห่งขุนเขาชมทะเลหมอก 2 ประเทศ / ปริศนา ด้วงนาค
ผู้แต่ง ปริศนา ด้วงนาค
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว39.1
วันที่สร้าง 23 มี.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "เพราะแปดริ้ว แค่วันเดียวคงเที่ยวไม่พอ"
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท12
วันที่สร้าง 22 มี.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Chiba guide rally many experiences
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท12
วันที่สร้าง 22 มี.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Prompt Pay ......พร้อมยัง?
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ด1
วันที่สร้าง 22 มี.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Summer in Moravia / นิศารัตน์
ผู้แต่ง นิศารัตน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท12
วันที่สร้าง 22 มี.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง กรมบัญชีกลาง ติดตาม ดูแลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรกันนะ...? / สุธีรา กิจนาบูรณ์
ผู้แต่ง สุธีรา กิจนาบูรณ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว1
วันที่สร้าง 22 มี.ค. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?