บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 พบ 233 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง Effect of yarn preparation methods on physical properties of paper mulberry woven fabrics/ Sakorn Chonsakorn
ผู้แต่ง Sakorn Chonsakorn
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง Taxonomic Study of the Subtribe Andrographinae. tribe Ruellieae, family Acanthaceae in Thailand/ Winai Somprasong
ผู้แต่ง Winai Somprasong
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การประเมินมูลค่าคุณลักษณะกาแฟคั่วบดที่ผลิตเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงโดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร/ ชลทิชา จันทร์แจ่ม
ผู้แต่ง ชลทิชา จันทร์แจ่ม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อ Grapervine yellow speckle viroid 1 และ 2 (GYDSVd-1 และ 2) สาเหตุโรค Grapevine yellow speckle ด้วยวิธี RT-PCR/ ปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์
ผู้แต่ง ปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus และลดปริมาณสารแอฟลาทอกซินโดยสารออกฤทธิ์จากกระเทียม/ บุญญวดี จิระวุฒิ
ผู้แต่ง บุญญวดี จิระวุฒิ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การศึกษาโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน/ วาสนา รุ่งสว่าง
ผู้แต่ง วาสนา รุ่งสว่าง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ผลของระยะปลูกและจำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงในระยะรับประทานฝักสด/ ธนวัฒน์ เสนเผือก
ผู้แต่ง ธนวัฒน์ เสนเผือก
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองฝักสดต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในเขตจังหวัดลพบุรี/ อานนท์ มลิพันธ์
ผู้แต่ง อานนท์ มลิพันธ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง เครื่องมือแบบลูกกลิ้งใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์สำหรับบีบต๋าว/ เกรียงศักดิ์ นักผูก
ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ นักผูก
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว24
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบฟูีดทรัคให้ประสบความสำเร็จ = Strategy for Successful Food and Beverage food Truck Management / นลินี พานสายตา, ประวีณา คาไซ และ จตุพล จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
ผู้แต่ง นลินี พานสายตา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว190.1
วันที่สร้าง 26 พ.ย. 2563

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?