บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561 พบ 165 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Biomechaical Effect of Filled Biomaterials on Distal Thai Femur by finite Element Analysis / Aroonjarattham, Panya, Aroonjarattham, Kitti and Chansakulniyom, Maneerat
ผู้แต่ง Aroonjarattham, Panya
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Comparative Growth and Distribution of Zn, Cd and Pb in Rice, Vetiver and Sunflower Grown in Contaminated Soils/ Roongtanakiat, Nualchavee and Sanoh, Sarattana
ผู้แต่ง Roongtanakiat, Nualchavee
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Evaluation of Strength and Microstructure of Adobe Stabilized with Blended Rubber Latex and Sodium Silicate / Banjongkliang, Eakphisit, Wattanachai, Pitiwat and Parichatprecha, Rattapoohm
ผู้แต่ง Banjongkliang, Eakphisit
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Fuzzy Learning Control of Rail Pressure in Diesel-Dual-Fuel Premixed-Charge-Compression-Ignition Engine / Chatlatanagulchai, Withit, Damyot, Supparat, Dumrongsak, Kijdech and Yaovaja, Kittipong
ผู้แต่ง Chatlatanagulchai, Withit
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Synthesis of (R)-2, 2'- (1, 1'-binapthyl-2, 2' -diylbis (oxy) bis (N-9, 10-dioxo-9, 10, -dihydroanthracen-2-yl) acetamide) as Fluorescent Sensor for Amino Acids / Chuenka, Apinya, Songsasen, Apisit and Wannalerse, Boontana
ผู้แต่ง Chuenka, Apinya
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง An Analysis of cis-Acting Regulatory Elements Related to Light Response in the 5' Flanking Region of the Ascocenda and Dendrobium Actin Genes / Wuthipong, Pangjai and Huehe, Pattana Srifah
ผู้แต่ง Wuthipong, Pangjai
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Factor Analysis for Clustering and Estimating Fish Distribution Pattern in a Tropical Estuary in Southern Thailand / Saheem, Niwadee ,Chesoh, Sarawuth and Lim, Apiradee
ผู้แต่ง Saheem, Niwadee
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Growth and Nutrients Analysis in Marine Macroalgae / Setthamongkol, Pakawan
ผู้แต่ง Setthamongkol, Pakawan, Tunkijjanukij, Suriyan, Satapornvanit, Kriengkrai and Salaenoi, Jinatan
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง Physico-Chemical Factors Influencing Blooms of Chaetoceros spp. and Ceratium furca in the Inner Gulf of Thailand/ Somsap, Nittaya, Gajaseni, Nantana and Piumsomboon, Ajcharaporn
ผู้แต่ง Somsap, Nittaya
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว41
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตกรรมฝาผนังวัดโพธารามและวัดป่าเรไรย์ จังหวัดมหาสารคาม / พรเพ็ญ บุญญาทิพย์
ผู้แต่ง พรเพ็ญ บุญญาทิพย์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ด7
วันที่สร้าง 10 ม.ค. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?