บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พบ 286 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในกระบวนวิชา CEE2205 (ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก)/ สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
ผู้แต่ง สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว79
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ สุภัทรา ทรัพย์สงเคราะห์
ผู้แต่ง สุภัทรา ทรัพย์สงเคราะห์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ5
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยใหม่ชุดอู่ทองกับพันธุ์อ้อยที่ส่งเสริมปลูกในพื้นที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี/ วุฒิพันธุ์ ทองเวียง
ผู้แต่ง วุฒิพันธุ์ ทองเวียง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าด้านคอมพิวเตอร์ และการบริการ ด้านเครือข่าย: กรณีศึกษา/ ประพัฒสอน เปียกสอน
ผู้แต่ง ประพัฒสอน เปียกสอน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว79
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประติมากรรม "ไกรทองกับชาละวัน" ฝีมือศิลปินแห่งชาติ/ สมชาย ณ นครพนม
ผู้แต่ง สมชาย ณ นครพนม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ5
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว54.2
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ครุฑประดับหัวเสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต/ พรพรรณ พัฒนธาดาพงษ์
ผู้แต่ง พรพรรณ พัฒนธาดาพงษ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ5
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ธ คือหนึ่งในกมลชนทั้งหล้า/ นัยนา แย้มสาขา
ผู้แต่ง นัยนา แย้มสาขา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ5
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง นาฎศิลป์ไทยในพิธีบวงสรวงก่อนการพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ อัมไพวรรณ เดชะชาติ
ผู้แต่ง อัมไพวรรณ เดชะชาติ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ5
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในพริก/ ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
ผู้แต่ง ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ก4
วันที่สร้าง 17 ก.ค. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?