บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 พบ 195 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "ครูเจริญศักดิ์" จับมือนักธุระกิจ สปป. ลาว ทุ่มเงิน 300 กว่าล้านบาท เปิดฟาร์มหมูใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว / กองบรรณาธิการ

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "พรชัยฟาร์ม ท่าม่วง" เลี้ยงไก่เนื้อกำไรรอบละ 5-6 แสนบาท / กองบรรณาธิการ

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "ฟาร์มบุญเลิศ"กับการรับจ้างเลี้ยงสุกรของแบบเบทาโกรอยู่รอดเพราะฝีมือ /กองบรรณาธิการ

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง PCR procedure and factors for superior PCR results / Soithong Saiyudthong

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารเหลวด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลล์=Non-thermal pasteurization of liquid foods by pulse electrical field / ดร.หทัยชนก กันตรง

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์อาหาร=Application of textured vegetable protein in food products / สุวีณา จันทพิรักษ์และคณะ

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การใช้ธัญพืชในอาหารสุขภาพ=Application of cereals in functional foods / ศันสนีย์ อุดมระติ

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ค.พ.ก.ท. หนุนเกษตรกรเลี้ยงแพะ เพาะเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ดี ด้วยอาหารมะแม / กองบรรณาธิการ

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ความรู้เรื่องโรคพืช (PED) กับทางเลือกใหม่ในการป้องกัน / ยุทธ เทียมสุวรรณ

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง คุณสวัสดิกร คำมอญ ผู้บริหาร ร้าน "เจริญผล" อาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ กับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ "เป็นทุกอย่างให้กับลูกค้า" ช่วยให้ลูกค้าอยู่ได้ และเติบโตไปพร้อมกัน / สวัสดิกร คำมอญ

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?