บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 482 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "พระจอมเกล้า" กับ "พระธรรมกาย" ในจิตรกรรมวัดปทุมวนาราม / พิชญา สุ่มจินดา
ผู้แต่ง พิชญา สุ่มจินดา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ4
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "ศิลปินแห่งชาติ " กับการสร้าง "ศิลปะไทย" ในประวัติศาสตร์มองจากชีวิตและงานเขียน ของ น.ณ ปากน้ำ / กำพล จำปาพันธ์
ผู้แต่ง กำพล จำปาพันธ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ4
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ขนุน....น่าจะเป็นอีกหนึ่งไม้ผลสามัญประจำบ้าน / พานิชย์ ยศปัญญา
ผู้แต่ง พานิชย์ ยศปัญญา
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ4
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้ กองทุนการออมแห่งชาติ : บำนาญประชาชน / รณรงค์ เส็งเอี่ยม
ผู้แต่ง รณรงค์ เส็งเอี่ยม
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว1
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ศิลปะญวน (เหวียต เกี่ยว) ในอีสาน : จากมังกรพลัดถิ่น สู่ผู้สร้าง "นวศิลป์ใหม่ไทยอีสาน / ติ๊ก แสนบุญ
ผู้แต่ง ติ๊ก แสนบุญ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ4
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง สถานภาพที่ปรากฎบนเครื่องแต่งกายกะเหรี่ยง / องค์ บรรจุน
ผู้แต่ง องค์ บรรจุน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ4
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ....เบิกอย่างไร / สุจิตรา นภาคณาพร
ผู้แต่ง สุจิตรา นภาคณาพร
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว1
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง อะไรคือแกง "บวน"? / กฤช เหลือลมัย
ผู้แต่ง กฤช เหลือลมัย
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ศ4
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "มะระขี้นกยักษ์" โอกินาวา จากญี่ปุ่น ปลูกได้ดีสร้างร้ายได้งาม กิโลละ 100 บาท ที่สวนคุณลี พิจิตร / ตอนจบ, ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท5
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "มะระขี้นกยักษ์" โอกินาวา จากญี่ปุ่นปลูกได้ดี สร้างรายได้งาม กิโลละ 100 บาท ที่สวนคุณลี พิจิตร / ตอนที่ 1, ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ท5
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?