บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พบ 34 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การขยายบทบาทของจีน ; บรรษัทข้ามชาติจีนใน สปป.ลาวและเวียดนาม / พิทยา สุวคันธ์
ผู้แต่ง พิทยา สุวคันธ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
วันที่สร้าง 14 ก.ย. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ความคลุมเครือของอำนาจกึ่งอารานิคมในประเทศไทย / ปีเตอร์ เอ แจ็คสัน
ผู้แต่ง ปีเตอร์ เอ แจ็คสัน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
วันที่สร้าง 14 ก.ย. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ความสุขทางเพศในชีวิตสมรส : โครงสร้างเรื่องหลักของเรื่องเพศในคอลัมน์ "เสพสม บ่มิสม" พ.ศ. 2521-2540 / ณภัค เสรีรักษ์
ผู้แต่ง ณภัค เสรีรักษ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
วันที่สร้าง 14 ก.ย. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง รื้อสร้างมายาคติ "ความเป็นชาย" ในสังคมไทย / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ผู้แต่ง นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
วันที่สร้าง 14 ก.ย. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง เบื่อการเมือง : สาเหตุ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้แต่ง อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
วันที่สร้าง 14 ก.ย. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง การจัดวางทฤษฏีวิภากษ์สังคมบนฐานของการกระทำและเหตุผลเชิงสื่อความ : ศาสตร์เชิงปรับโครงสร้างการกระทำทางสังคม การวิพากษ์เหตุผลเชิงการหน้าที่นิยมและโลกปฏิสัมพันธ์ของชีวิตกับระบบ / สุรัช คมพจน์
ผู้แต่ง สุรัช คมพจน์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
วันที่สร้าง 08 ก.ย. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง คำสาป คำสัญญาจากอริสโตเติล ทำไมมนุษย์จึงต้องเป็นสัตว์การเมือง / พิศาล มุกดารัศรี
ผู้แต่ง พิศาล มุกดารัศรี
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
วันที่สร้าง 08 ก.ย. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง ตาสบตา แมลงปอเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่างภาพทีเปลียชอบถ่ายในฤดูร้อน เกาะนิ่งราวกับสั่งได้อยู่ตรงหน้าสระว่ายน้ำเป่าลมสีฟ้าสำหรับเด็ก
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น15
วันที่สร้าง 08 ก.ย. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง พิทักษ์อุทยานแห่งแอฟริกา / ควาเมน, เดวิด
ผู้แต่ง เดวิด, ควาเมน
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ น15
วันที่สร้าง 08 ก.ย. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร (ให้บริการชั้น 3)
ชื่อเรื่อง พ่อที่ตายแล้ว พ่อที่ไม่มีวันตาย และพ่อที่ไม่ใช่พ่อ : ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ "พ่อ" ในงานของ Zizek / อธิป จิตตฤกษ์
ผู้แต่ง อธิป จิตตฤกษ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ร2
วันที่สร้าง 08 ก.ย. 2563

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?