บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 พบ 216 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "...ฟื้นคืนป่าแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน..." / กาญจนา กำเนิดพันธ์
ผู้แต่ง กาญจนา กำเนิดพันธ์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว179
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "บนพื้นที่ชายขอบ" ที่ราบสูงโคราชกับเส้นทางการค้าโบราณ และชาวญัฮกุร / พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ผู้แต่ง พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ม9
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง "แองเจิ้ล อินเวสเตอร์" อุปสรรค "สตาร์ทอัพไทย" = Angel investor : an obstacle to Thai start -Up
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ พ3
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง EEA คือพอลิเมอร์ชนิดไหน และนำไปผลิตสินค้าพลาสติกอะไรได้บ้าง?
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ พ3
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง The impacts of insecurity situation on tourism in Thailand = ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย / Songkran Klomsook
ผู้แต่ง Songkran Klomsook
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว21.1
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การฉีดขึ้นรูปในแม่พิมพ์ของพีทีที = Injection moulding of PTT
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ พ3
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาพอลีเมอร์และสารเติมแต่งที่ยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ = Developments in anti-microbial additives and polymers
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ พ3
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนนอกเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The participation of community in the development and Eco-tourism management of outside city area in Phranakhon Si Ayutthaya province / ลำยอง ปลั่งกลาง
ผู้แต่ง ลำยอง ปลั่งกลาง
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว88.1
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรที่ทำตามการเกษตรอย่างพอเพียงตามแนว พระราชดำริ = A study of changes in the quality of life of agricultural households upholding the royal sufficiency agricultural initiative / เสถียร รุจิรวนิช
ผู้แต่ง เสถียร รุจิรวนิช
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว21.1
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความวารสาร ให้บริการชั้น 3
ชื่อเรื่อง ความหมายของจริยธรรมในการตลาดสีเขียว งบประมาณสีเขียว การตลาดสีเขียวและการโฆษณา = Moral meaning in green marketing, the greening budgets, green marketing and advertising / ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์
ผู้แต่ง ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์
ห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขหมู่ ว21.1
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?