ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 79 หัวเรื่อง รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 ไทย -- การเมืองและการปกครอง
คำค้นที่แคบกว่า: ไทย -- การบริหารและแบ่งเขตการปกครอง
คำค้นที่แคบกว่า: การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนกลาง
คำค้นที่แคบกว่า: การปกครองท้องถิ่น -- ไทย
คำค้นที่แคบกว่า: การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
คำค้นที่แคบกว่า: กวีนิพนธ์การเมืองไทย
คำค้นที่แคบกว่า: กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
962 
2 ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2437 12543
3 ไทย -- การเมืองและการปกครอง,, 2470-2550 12550
4 ไทย -- การเมืองและการปกครอง,, 2475- 6 
5 ไทย -- การเมืองและการปกครอง , 2475-2484 12560
6 ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2548-2549 2 
7 ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2549-2550 12551
8 ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2549-2551 12551
9 ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2551 12551
10 ไทย -- การเมืองและการปกครอง,, 2552 12552

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?