ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 58 หัวเรื่อง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
คำค้นที่กว้างกว่า: ผ้า
คำค้นที่แคบกว่า: อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
คำค้นที่แคบกว่า: การถักลูกไม้
คำค้นที่แคบกว่า: ลูกไม้
คำค้นที่กว้างกว่า: สิ่งทอ
คำค้นที่กว้างกว่า: อุตสาหกรรมโรงงาน
คำค้นที่แคบกว่า: สีย้อมและการย้อมสี
คำค้นที่แคบกว่า: การฟอกเยื่อ
93 
2 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- กาญจนบุรี 12545
3 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การกำจัดของเสีย 12549
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การควบคุมคุณภาพ 2 
5 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การค้า 12552
6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การคุ้มครอง 12546
7 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การใช้พลังงาน 12548
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การตลาด 12538
9 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี 12547
10 อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การผลิต 12549

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?