ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 34 หัวเรื่อง รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำค้นที่กว้างกว่า: องค์กรชุมชน
คำค้นที่กว้างกว่า: สถาบันการเมือง
คำค้นที่แคบกว่า: คณะกรรมการหมู่บ้าน
73 
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การจัดสรรเงินและรายจ่าย 12552
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การใช้จ่าย 12549
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การทุจริต 4 
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การบริหาร 19 
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การบริหารงานบุคคล 12551
7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การบัญชี 12557
8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การพัฒนาบุคลากร 12551.
9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การพัฒนาบุคลากร -- ค่าใช้จ่าย 12551.
10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -งบการเงิน 12558

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?