ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 84 หัวเรื่อง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 สถิติ
คำค้นที่แคบกว่า: การคำนวณ
คำค้นที่แคบกว่า: ค่าเฉลี่ย
คำค้นที่แคบกว่า: สหสัมพันธ์ (สถิติ)
ดูเพิ่มเติมที่: เศรษฐมิติ
คำค้นที่แคบกว่า: การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
คำค้นที่แคบกว่า: ชีวสถิติ
คำค้นที่แคบกว่า: ทะเบียนราษฎร์
คำค้นที่แคบกว่า: ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
คำค้นที่แคบกว่า: สำมะโนประชากร
358 
2 สถิติ -- กราฟ 12546
3 สถิติ -- การตัดสินใจ 2 
4 สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล 56 
5 สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12556
6 สถิติ -- การวิเคราะห์ 22 
7 สถิติ -- การศึกษาและการสอน 4 
8 สถิติ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) 12556.
9 สถิติ -- การสำรวจ 2 
10 สถิติ -คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน. 12554

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?