ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 8 หัวเรื่อง รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 ระบบสื่อสารข้อมูล
คำค้นที่กว้างกว่า: ระบบข้อมูล
คำค้นที่กว้างกว่า: การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
คำค้นที่แคบกว่า: โทรพิมพ์
คำค้นที่แคบกว่า: การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
คำค้นที่แคบกว่า: เครือข่ายสารสนเทศ
คำค้นที่กว้างกว่า: ระบบโทรคมนาคม
คำค้นที่แคบกว่า: เครือข่ายห้องสมุด
คำค้นที่แคบกว่า: ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
คำค้นที่กว้างกว่า: ระบบอิเล็กทรอนิกส์
คำค้นที่แคบกว่า: การส่งข้อความสั้น
119 
2 ระบบสื่อสารข้อมูล -- การประเมิน 12548
3 ระบบสื่อสารข้อมูล -- การออกแบบ 12538
4 ระบบสื่อสารข้อมูล -- เทคนิค 5 
5 ระบบสื่อสารข้อมูล -- ไทย -- แบบจำลอง 12537
6 ระบบสื่อสารข้อมูล -- มาตรการความปลอดภัย 12551
7 ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 
8 ระบบสื่อสารข้อมูลดิจิทัล
ดูที่: การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
  

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?