ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 57 หัวเรื่อง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 ธุรกิจขนาดย่อม
คำค้นที่แคบกว่า: ธุรกิจในครัวเรือน
คำค้นที่กว้างกว่า: การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดูเพิ่มเติมที่: ขนาดอุตสาหกรรม
คำค้นที่แคบกว่า: อุตสาหกรรมในครอบครัว
คำค้นที่กว้างกว่า: อาชีพอิสระ
คำค้นที่แคบกว่า: ธุรกิจเจ้าของคนเดียว
คำค้นที่แคบกว่า: ธุรกิจชุมชน
258 
2 ธุรกิจขนาดย่อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 12543.
3 ธุรกิจขนาดย่อม -- กรณีศึกษา 12546
4 ธุรกิจขนาดย่อม -- การเงิน 16 
5 ธุรกิจขนาดย่อม -การจดทะเบียนและการโอน 12559
6 ธุรกิจขนาดย่อม -- การจัการ 12558
7 ธุรกิจขนาดย่อม -- การจัดการ 60 
8 ธุรกิจขนาดย่อม -- การจัดการ -- ญี่ปุ่น 12546
9 ธุรกิจขนาดย่อม -การจัดการ -ไทย -เชียงใหม่ 12554
10 ธุรกิจขนาดย่อม -- การจ้างงาน 12543

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?