ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 84 หัวเรื่อง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 การสอน
คำค้นที่แคบกว่า: ตารางสอน
คำค้นที่แคบกว่า: ทักษะการเรียน
คำค้นที่แคบกว่า: จิตวิทยาการศึกษา
คำค้นที่แคบกว่า: การนิเทศการศึกษา
คำค้นที่แคบกว่า: การสอนซ่อมเสริม
คำค้นที่แคบกว่า: คอมพิวเตอร์จัดการสอน
คำค้นที่แคบกว่า: การสอนเสริม
คำค้นที่แคบกว่า: หน่วยการสอน
คำค้นที่แคบกว่า: แผนการสอน
คำค้นที่แคบกว่า: การตั้งคำถาม
คำค้นที่แคบกว่า: การสอนด้วยสื่อ
คำค้นที่แคบกว่า: คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คำค้นที่แคบกว่า: การเรียนการสอนผ่านเว็บ
คำค้นที่แคบกว่า: สถานการณ์จำลอง (การสอน)
คำค้นที่แคบกว่า: โสตทัศนศึกษา
คำค้นที่แคบกว่า: การฝึกสอน
308 
2 การสอน -- กรุงเทพ 2 
3 การสอน -- การควบคุมคุณภาพ 12548
4 การสอน -- การจัดการ 4 
5 การสอน -- การแนะแนวอาชีพ 12548
6 การสอน -- การประชุม 2 
7 การสอน -- การประเมิน 12 
8 การสอน -- การวัด 12544
9 การสอน -- การวางแผน 4 
10 การสอน -- การออกแบบ 2 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?