ข้อมูลบรรณานุกรม  #77332    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่องรัฐศาสตร์สาร. [journal]
เลขหมู่ / เลขชั้นวารสารร2
หัวเรื่องรัฐศาสตร์ -- วารสาร
ISSN0125-135X
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520.
MJU มี :

เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3 รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี / รัฐศาสตร์สาร 30 ปี
เล่มที่ 4 รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี / รัฐศาสตร์สาร 30 ปี
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1-2 (ม.ค.-ส.ค. 2531)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1-3 (ก.ย. 2531-ธ.ค. 2532)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1-2 (ม.ค.-ส.ค. 2533)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2-3
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1-2 (ม.ค.-ต.ค. 2535)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1-3 (2539)
เล่มที่ 1(รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี / รัฐศาสตร์สาร 30 ปี) - ปีที่ 30 ฉบับที่ 3(ก.ย. 2552) ,
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1(ม.ค. - เม.ย. 2553) - ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พ.ค.- ส.ค. 2562 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พ.ค.- ส.ค. 2562 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
212800ร2 เล่มที่ 4 (รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี / รัฐศาสตร์สาร 30 ปี)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
212649ร2 เล่ม 3 (รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี / รัฐศาสตร์สาร 30 ปี)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106007916ร2 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พ.ค.- ส.ค. 2562)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106007925ร2 ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 2562)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106008432ร2 ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106004689ร2 ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106006160ร2 ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6106005779ร2 ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6006000224ร2 ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พ.ค-ส.ค. 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
 ร2 ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย 2560)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
1234
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1ม.ค. 254101 ม.ค. 25411วารสารเย็บเล่มสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2พ.ค. 254101 พ.ค. 25411วารสารเย็บเล่มสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 20 ฉบับที่ 3ก.ย. 254101 ก.ย. 25411วารสารเย็บเล่มสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1ม.ค. 254201 ม.ค. 25421รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2พ.ค. 254201 พ.ค. 25421รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3ก.ย. 254201 ก.ย. 25421รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1ม.ค. 254301 ม.ค. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2พ.ค. 254301 พ.ค. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3ก.ย. 254301 ก.ย. 25431รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1ม.ค. 254501 ม.ค. 25451รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1234567
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 115
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 Franco "Bifo" Berardi กับทฤษฎีว่าด้วยการแตกกระจายของเวลาความป่วยทางจิตในระบบทุนนิยมสัญญะและการปลดปล่อยแบบจิตเภท/ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
2 rl Schmitt และเอกเทวนิยม: ตำนานแห่งความเป็นรัฐ/การเมือง / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
3 กรอบแนวคิด "การพัฒนาสตรี" วิพากษ์กระบวนทัศน์ในการสร้างความรู้ผู้หญิงในสังคมไทย / ทวีลักษณ์ พลราชม
4 กว่าจะเป็น "ผัวเดียวเมียเดียว":สังเขปประวัติความเป็นมาของกฎหมายครอบครัวสมัยใหม่ในสยาม พ.ศ. 2410-2478 / สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ
5 การขยายบทบาทของจีน ; บรรษัทข้ามชาติจีนใน สปป.ลาวและเวียดนาม / พิทยา สุวคันธ์
6 การจัดวางทฤษฏีวิภากษ์สังคมบนฐานของการกระทำและเหตุผลเชิงสื่อความ : ศาสตร์เชิงปรับโครงสร้างการกระทำทางสังคม การวิพากษ์เหตุผลเชิงการหน้าที่นิยมและโลกปฏิสัมพันธ์ของชีวิตกับระบบ / สุรัช คมพจน์
7 การต่อต้าน "ประชาธิปไตยแบบฝรั่ง" และสถาปนา "ประชาธิปไตยแบบพุทธ" ของปัญยาชนฝ่ายค้านไทยสายพุทธศาสนาในช่วงระหว่างปี 2524-2534 / ธิกานต์ ศรีนารา
8 การปะทะกันของวัฒนะรรมความรักระหว่างผู้ชายใน "เสื่อป่า" กับ "คณะ ร.ศ. 130" / ชานันท์ ยอดหงษ์
9 การพัฒนากองทัพจีนให้ทันสมัย/ จุลชีพ ชินวรรโณ
10 การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน/ ทวิดา กมลเวชช
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?