ข้อมูลบรรณานุกรม  #59915    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่องสารคดี [journal]
ชื่อเรื่องเพิ่มSarakadee Magazine
เลขหมู่ / เลขชั้นวารสารส19
หัวเรื่องความรู้ทั่วไป -- วารสาร
 นิเวศวิทยามนุษย์ -- วารสาร
 สารคดี -- วารสาร
ISSN0857-1538
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด, 2528.
เอกสารเชื่อมโยงดูวารสารฉบับเต็มhttp://www.sarakadee.com/web
MJU มี :

ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 (Dec 2530)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 35-37 (ม.ค.-มี.ค. 2531)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 (Apr 2531)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 44-45 (ต.ค.-พ.ย. 2531)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 44-45 (ต.ค.-พ.ย. 2531)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 47-49 (ม.ค.-มี.ค. 2532)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 47-49 (ม.ค.-มี.ค. 2532)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 (Apr 2532)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 51-52 (พ.ค.-มิ.ย. 2532)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 (Sep 2532)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 (Dec 2532)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 60-61 (ก.พ.-มี.ค. 2533)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 (Apr 2533)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 80-81 (ก.ค.,ต.ค.-พ.ย. 2534)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 84,86-87,89 (ก.พ.-ก.ค. 2535)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 90-91 (ส.ค.-ก.ย. 2535)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 92,94 (ต.ค.,ธ.ค. 2535)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 95-97 (ม.ค.-มี.ค. 2536)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 98-99 (เม.ย.-พ.ค. 2536)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 101-103 (ก.ค.-ก.ย. 2536)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 104-105 (ต.ค.-พ.ย. 2536)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 (Dec 2536)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 107-118 (ม.ค.-ธ.ค. 2537)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 119-130 (ม.ค.-ธ.ค. 2538)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 131-142 (ม.ค.-ธ.ค. 2539)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 143(มกราคม 2540) - ปีที่ 16 ฉบับที่ 187(กันยายน 2543) ,
ปีที่ 16 ฉบับที่ 188(ตุลาคม 2543) - ปีที่ 36 ฉบับที่ 430 (ม.ค. 2564) ,
ฉบับพิเศษ 89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9(2560)
เล่มที่รับล่าสุด : ฉบับพิเศษ 89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9(2560)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
6406000148ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 430 (ม.ค. 2564)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
6406000110ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 429 (ธ.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   ติดต่อเจ้าหน้าที่
6406000056ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 428 (พ.ย. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000642ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 427 (ต.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000623ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 426 (ส.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   ติดต่อเจ้าหน้าที่
6306000575ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 425 (ก.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000430ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 424 (มิ.ย. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000469ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 423 (พ.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   ติดต่อเจ้าหน้าที่
6306000295ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 422 (พ.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   ติดต่อเจ้าหน้าที่
6306000260ส19 ปีที่ 36 ฉบับที่ 421 (มี.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
12345678910...>>
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 143มกราคม 254001 ม.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 144กุมภาพันธ์ 254001 ก.พ. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 145มีนาคม 254001 มี.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 146เมษายน 254001 เม.ย. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 147พฤษภาคม 254001 พ.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 148มิถุนายน 254001 มิ.ย. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 149กรกฎาคม 254001 ก.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 150สิงหาคม 254001 ส.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 151กันยายน 254001 ก.ย. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 152ตุลาคม 254001 ต.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
12345678910...
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 109
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 10 เส้นทางสุดฮิป Bike route
2 2470-2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9
3 ASEAN Beyond: ดวงตา หม่องภา (Khin Shwe Oo) "พลเมืองอาเซียน" บนแผ่นดินไทย-พม่า/ สุเจน กรรพฤทธิ์
4 ASEAN Historic Man: วังเปา: "นายพลม้ง" หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ลาว/ สุเจน กรรพฤทธิ์
5 Change from Under: ละครย้อนสังคม/ ภัควดี จิตสกุลชัยเดช
6 Change from Under: สิทธิของแม่น้ำ/ ภัควดี วีระภาสพงษ์
7 Go Viral: ASMR แค่ฟังก็ฟินจริงหรือหลอก?/ ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง
8 GREEN PERSON ครู/แปลก/คน/บ้านนาฯ: วีระศักร จันทร์ส่งแสง
9 green spreads: 10 ปี An Inconvenient Truth/ ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
10 green spreads: Environment ทาร์บอลและชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังน้ำมันรั่ว 4 ปี/ ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
12345678910...
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?