ข้อมูลบรรณานุกรม  #59496    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่องบ้านและสวน. [journal]
ชื่อเรื่องเพิ่มนิตยสารบ้านและสวน [journal]
เลขหมู่ / เลขชั้นวารสารบ2
หัวเรื่องสวน -- การจัดและตกแต่ง -- วารสาร
 บ้าน -- วารสาร
ISSN0125-1996
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2521.
MJU มี :

ปีที่ 8 ฉบับที่ 89-92 (ม.ค.-เม.ย. 2527)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 93-96 (พ.ค.-ส.ค. 2527)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 97-100 (ก.ย.-ธ.ค. 2527)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 101-104 (ม.ค.-เม.ย. 2528)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 105-108 (พ.ค.-ส.ค. 2528)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 109-112 (ก.ย.-ธ.ค. 2528)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 120-124 (ส.ค.-ธ.ค. 2539)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 126-129 (ม.ค.-พ.ค. 2530)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 130-131 (มิ.ย.-ก.ค. 2530)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 134-135 (ต.ค.-พ.ย. 2530)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 141-142 (พ.ค.-มิ.ย. 2531)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 143-144 (ก.ค.-ส.ค. 2531)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 145-146 (ก.ย.-ต.ค. 2531)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 147-148 (พ.ย.-ธ.ค. 2531)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 150-152 (ก.พ.-เม.ย. 2532)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 153-154 (พ.ค.-มิ.ย. 2532)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 155-156 (ก.ค.-ส.ค. 2532)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 157-158 (ก.ย.-ต.ค. 2532)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 159-160 (พ.ย.-ธ.ค. 2532)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 163-164 (มี.ค.-เม.ย. 2533)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 165-166 (พ.ค.-มิ.ย. 2533)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 167-168 (ก.ค.-ส.ค. 2533)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 169-170 (ก.ย.-ต.ค. 2533)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 171-172 (พ.ย.-ธ.ค. 2533)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 161-162 (ม.ค.-ก.พ. 2533)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 173-174 (ม.ค.-ก.พ. 2534)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 175-176 (มี.ค.-เม.ย. 2534)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 177-178 (พ.ค.-มิ.ย. 2534)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 179-180 (ก.ค.-ส.ค. 2534)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 181-182 (ก.ย.-ต.ค. 2534)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 183-184 (พ.ย.-ธ.ค. 2534)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 185-186 (ม.ค.-ก.พ. 2535)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 187-188 (มี.ค.-เม.ย. 2535)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 189-190 (พ.ค.-มิ.ย. 2535)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 191-192 (ก.ค.-ส.ค. 2535)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 193-194 (ก.ย.-ต.ค. 2535)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 195-196 (พ.ย.-ธ.ค. 2535)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 197-198 (ม.ค.-ก.พ. 2536)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 199-200 (มี.ค.-เม.ย. 2536)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 201-202 (พ.ค.-มิ.ย. 2536)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 205-206 (ก.ย.-ต.ค. 2536)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 206-204 (ก.ค.-ส.ค. 2536)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 207-208 (พ.ย.-ธ.ค. 2536)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 209-210 (ม.ค.-ก.พ. 2537)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 211-212 (มี.ค.-เม.ย. 2537)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 213-214 (พ.ค.-มิ.ย. 2537)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 215-216 (ก.ค.-ส.ค. 2537)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 217-218 (ก.ย.-ต.ค. 2537)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 219-220 (พ.ย.-ธ.ค. 2537)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 221-232 (ม.ค.-ธ.ค. 2538)
ปีที่ 20 ฉบับที่ 223-244 (ม.ค.-ธ.ค. 2539)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 245(มกราคม 2540) - ปีที่ 22 ฉบับที่ 256(ธันวาคม 2540) ,
ปีที่ 22 ฉบับที่ 258(กุมภาพันธ์ 2541) - ปีที่ 34 ฉบับที่ 403(มีนาคม 2553) ,
ปีที่ 34 ฉบับที่ 405(พฤษภาคม 2553) - ปีที่ 35 ฉบับที่ 414(กุมภาพันธ์ 2554) ,
ปีที่ 35 ฉบับที่ 417(พฤษภาคม 2554) - ปีที่ 39 ฉบับที่ 464(เมษายน 2558) ,
ปีที่ 39 ฉบับที่ 466(มิถุนายน 2558) - ปีที่ 45 ฉบับที่ 533 (ม.ค. 2564 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 45 ฉบับที่ 533 (ม.ค. 2564 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
6406000151บ2 ปีที่ 45 ฉบับที่ 533 (ม.ค. 2564)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
6406000105บ2 ปีที่ 45 ฉบับที่ 532 (ธ.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6406000102บ2 ปีที่ 45 ฉบับที่ 531 (พ.ย. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6406000019บ2 ปีที่ 44 ฉบับที่ 530 (ต.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000607บ2 ปีที่ 44 ฉบับที่ 529 (ก.ย. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000540บ2 ปีที่ 44 ฉบับที่ 528 (ส.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000513บ2 ปีที่ 44 ฉบับที่ 527 (ก.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000514บ2 ปีที่ 44 ฉบับที่ 526 (มิ.ย. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6306000230บ2 ปีที่ 44 ฉบับที่ 523 (มี.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
6206000310บ2 ปีที่ 44 ฉบับที่ 521 (ม.ค. 2563)วารสารเล่มปลีก/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นวารสาร (ชั้น 3)   อยู่บนชั้น
1234567
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 245มกราคม 254001 ม.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 246กุมภาพันธ์ 254001 ก.พ. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 247มีนาคม 254001 มี.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 248เมษายน 254001 เม.ย. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 249พฤษภาคม 254001 พ.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 250มิถุนายน 254001 มิ.ย. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 251กรกฎาคม 254001 ก.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 21 ฉบับที่ 252สิงหาคม 254001 ส.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 253กันยายน 254001 ก.ย. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 254ตุลาคม 254001 ต.ค. 25401รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
12345678910...
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 39
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 11 คำถามที่เกี่ยวกับคนที่เรียกว่าสถาปนิก
2 100 ปี ของสุดวิก แวน เดอร์ โรห์ สถาปนิกแห่งศตวรรษนี้
3 การปลูกบัวในภาชนะกำจัด / ปลูกและการดูแลรักษา: ตอนจบ,
4 การปลูกบัวในภาชนะจำกัด / เสริมลสภ วสุวัต
5 การเคหะฯ กับโครงการพิเศษ
6 การ์ดที่หวานและนุ่ม
7 ความงามของมีโกเมีย
8 คุยกับเจ้าของโครงการคุณอนันตชัย คุณานันทกุล ศรีเจริญ วิลล่า
9 งานกล้วยไม้อาเซียน
10 งานแกะจากธรรมชาติ
1234
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?