ข้อมูลบรรณานุกรม  #330887    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ วารสาร
ชื่อเรื่องกรุงเทพธุรกิจ [Newspaper]
เลขหมู่ / เลขชั้นวารสารโชว์ชั้น 1
หัวเรื่องข่าวธุรกิจ -- หนังสือพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ มิเดีย จำกัด
หมายเหตุหนังสือพิมพ์
MJU มี :

ปีที่ 33 ฉบับที่ 11483(2 มีนาคม 2563) - ปีที่ 33 ฉบับที่ 11506 (25 มีนาคม 2563 ) ,
ปีที่ 33 ฉบับที่ 11508 (27 มีนาคม 2563 )
ปีที่ 33 ฉบับที่ 11510 (29 มีนาคม 2563 ) - ปีที่ 33 ฉบับที่ 11553 (9 มิถุนายน 2563 ) ,
ปีที่ 33 ฉบับที่ 11554 (10 มิถุนายน 2563 ) - ปีที่ 33 ฉบับที่ 11673 (7 ก.ย. 2563 ) ,
ปีที่ 33 ฉบับที่ 11675 (9 ก.ย. 2563 ) - ปีที่ 33 ฉบับที่ 11726 (30 ต.ค. 2563 ) ,
ฉบับที่ 10696 (1 มกราคม 2561 ) - ฉบับที่ 10721(29 มกราคม 2561 ) ,
ฉบับที่ 10722(30 มกราคม 2561 ) - ฉบับที่ 10759 (8 มีนาคม 2561 ) ,
ฉบับที่ 10761 (10 มีนาคม 2561 ) - ฉบับที่ 10783 (1 เมษายน 2561 ) ,
ฉบับที่ 10785 (3 เมษายน 2561 ) - ฉบับที่ 10793 (11 เมษายน 2561 ) ,
ฉบับที่ 10795 (13 เมษายน 2561 ) - ฉบับที่ 10881 (8 กรกฎาคม 2561 ) ,
ฉบับที่ 10883 (10 กรกฎาคม 2561 ) - ฉบับที่ 10927 (23 สิงหาคม 2561 ) ,
ฉบับที่ 10929 (25 สิงหาคม 2561 ) - ฉบับที่ 11044 (18 ธันวาคม 2561 ) ,
ฉบับที่ 11046 (20 ธันวาคม 2561 )
ฉบับที่ 11048 (22 ธันวาคม 2561 ) - ฉบับที่ 11053 (27 ธันวาคม 2561 ) ,
ฉบับที่ 11055 (29 ธันวาคม 2561 ) - ฉบับที่ 11060 (3 มกราคม 2562 ) ,
ฉบับที่ 11062 (5 มกราคม 2562 ) - ฉบับที่ 11124 (8 มีนาคม 2562 ) ,
ฉบับที่ 11126 (10 มีนาคม 2562 ) - ฉบับที่ 11158 (11 เมษายน 2562 ) ,
ฉบับที่ 11160 (13 เมษายน 2562 ) - ฉบับที่ 11236 (28 มิถุนายน 2562 ) ,
ฉบับที่ 11238 (30 มิถุนายน 2562 ) - ฉบับที่ 11347 (17 ตุลาคม 2562 ) ,
ฉบับที่ 11389 (28 พฤศจิกายน 2562 ) - ฉบับที่ 11449 (27 มกราคม 2563 ) ,
ฉบับที่ 11451 (29 มกราคม 2563 ) - ฉบับที่ 11483(1 มีนาคม 2563) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ฉบับที่ 11483(1 มีนาคม 2563)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
8757โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11726 (30 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002687โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11725 (29 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002678โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11724 (28 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002672โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11723 (27 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002670โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11722 (26 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002641โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11718 (22 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002646โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11717 (21 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002632โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11716 (20 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002620โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11715 (19 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
6308002610โชว์ชั้น 1 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11712 (16 ต.ค. 2563)หนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่นั่งอ่าน (ชั้น 1)   ได้รับแล้ว
12345678910...>>
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ฉบับที่ 10696 1 มกราคม 2561 01 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10697 2 มกราคม 2561 02 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10698 3 มกราคม 2561 03 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10699 4 มกราคม 2561 04 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10700 5 มกราคม 2561 05 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10701 6 มกราคม 2561 06 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10702 7 มกราคม 2561 07 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10703 8 มกราคม 2561 08 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10704 9 มกราคม 2561 09 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ฉบับที่ 10705 10 มกราคม 2561 10 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
12345678910...
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 1
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 6308002488
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?