ข้อมูลบรรณานุกรม  #259433    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่องรวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ เล่ม 2 / นัยนา เกิดวิชัย.
ผู้แต่งนัยนา เกิดวิชัย
เลขหมู่340 น435ร2 ล.2
ลักษณะทางกายภาพ718 หน้า.
หัวเรื่องกฎหมายรัฐบัญญัติ
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตินัย, 2552.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
35001002240360340 น435ร2 ล. 2หนังสือทั่วไป/ภาษาไทยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?